Ostatnia aktualizacja
27.09.2023

Zamówienia publiczne

Usługa przeprowadzenia spotkania przez pracodawców zajmujących się zastosowaniem metod fizycznych w badaniach, dotyczących defektoskopii materiałów ze studentami kierunku zamawianego fizyka techniczna

5/ZC/FT/2014

Ogłoszony
20.03.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Projekt „Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna”; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Najnowsze

Dostawa bezpiecznika do detektora

1000002710-2023/DZP-z

Ogłoszony
25.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000002612-2023/DZP-z

Ogłoszony
25.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000002791-1-2023/DZP-z

Ogłoszony
22.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku