Ostatnia aktualizacja
28.03.2023

Zamówienia publiczne

Usługa przeprowadzenia 2-dniowego warsztatu z zakresu współpracy promotorów z doktorantami przez 3 ekspertów zagranicznych

1/STER/ZK/2022

Ogłoszony
05.01.2023
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone w w ramach projektu „UMCS Doctoral Schools – Your Success in Globalized World of Science”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu
STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich.

Załączniki