Ostatnia aktualizacja
11.08.2022

Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi wsparcia i utrzymania aplikacji mobiWsparcie UMCS.

PU/13-2022/SKN

Ogłoszony
05.07.2022
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,

należy złożyć w terminie do 13.07.2022r., do godziny 10:00.

Na adres Zamawiającego:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Kancelaria Uniwersytetu,

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5,

20-031 Lublin,

budynek Rektoratu, parter.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000001104-2022/DZP-z

Ogłoszony
10.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet

PU/34-2022/DZP-a

Ogłoszony
09.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone