Ostatnia aktualizacja
07.06.2023

Zamówienia publiczne

Opracowanie sytuacji opisujących dylematy decyzyjne i możliwych wariantów działania pojawiających się podczas pracy na stanowisku pracy, związanym z przedmiotem „Zarządzanie jakością” wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanych studiów przypadków, w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

2/ZO/DDU/2023

Ogłoszony
22.03.2023
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000001276-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.06.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000000841-2023/DZP-z

Ogłoszony
31.05.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku