Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Montaż i obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji klimatyzatora w pokoju informatyków budynku Nowej Humanistyki, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, UMCS w Lublinie

DTI-71/06/2014

Ogłoszony
25.06.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 04.07.2014 r. do godz. 11:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu: 04.07.2014 r. o godz. 11:10 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

Najnowsze

Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22 aktyw. 1 MBq w oprawie tytanowej

PUB 1000004614-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku