Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa szafy chłodniczej

NR 1000002095-2023/Dzp-z

Ogłoszony
14.08.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 18.08.2023r. do godz. 12.00.

Osoba prowadząca postępowanie: Dorota Łagoźny tel. 81 537 57 03

Najnowsze

Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22 aktyw. 1 MBq w oprawie tytanowej

PUB 1000004614-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku