Ostatnia aktualizacja
23.03.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa suchego lodu dla UMCS

PU/29-2022/Dzp-z

Ogłoszony
21.12.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Ofertę proszę przesłać scanem w terminie do dnia 9.01.2023r. do godz. 12.00.  na adres e-mailowy: dorota.lagozny@mail.umcs.pl