Ostatnia aktualizacja
22.09.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet

PU/34-2022/DZP-a

Ogłoszony
09.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem: Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet (PU/34-2022/DZP-a)

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000002791-1-2023/DZP-z

Ogłoszony
22.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Remont pokoju 618 w budynku Wydziału Chemii przy pl. M. C. Skłodowskiej 3 w Lublinie.

1000002937

Ogłoszony
20.09.2023
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
Dostawa modelu szkieletu człowieka

1000002816-2023/DZP-z

Ogłoszony
20.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku