Ostatnia aktualizacja
26.09.2022

Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet

PU/34-2022/DZP-a

Ogłoszony
09.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem: Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet (PU/34-2022/DZP-a)

Najnowsze

Cyklinowanie parkietów w salach wykładowych nr 108, 116 oraz 09 w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UMCS

DTI-1000001375

Ogłoszony
16.09.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
Sukcesywne dostawy myszy komputerowych oraz klawiatur komputerowych

PU/42-2022/DZP-a

Ogłoszony
15.09.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku