Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa modelu anatomicznego

1000002815-2023/DZP-z

Ogłoszony
20.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 22.09.2023r. godz. 10:00

Załączniki

Najnowsze

Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22 aktyw. 1 MBq w oprawie tytanowej

PUB 1000004614-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku