Ostatnia aktualizacja
17.08.2022

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów laboratoryjnych

1000000847-2-2022/DZP-z

Ogłoszony
23.06.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę proszę przesłać do dnia 27.06.2022r. do godz. 10:00

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000001104-2022/DZP-z

Ogłoszony
10.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet

PU/34-2022/DZP-a

Ogłoszony
09.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone