Ostatnia aktualizacja
29.05.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów dydaktycznych (książek i słowników) na potrzeby realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia w UMCS”

PU/03-2014/NJK

Ogłoszony
12.02.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją projektu „Nowa jakość kształcenia w UMCS”.