Ostatnia aktualizacja
06.12.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa lodówki z chłodziarką

NR SAP 1000002077-2023/Dzp-z

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 07.08.2023r. do godz. 12.00.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004579-1-2023

Ogłoszony
04.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku