Ostatnia aktualizacja
05.07.2022

Zamówienia publiczne

Dostawa interaktywnego urządzenia projekcyjnego wraz z pakietem aplikacji dodatkowych

PU/18-2022/DZP-a

Ogłoszony
18.05.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem:Dostawa interaktywnego urządzenia projekcyjnego wraz z pakietem aplikacji dodatkowych”(PU/18-2022/DZP-a)

 Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanym na podstawie umowy nr MNiSW/2020/330/DiR z dnia 28.09.2020 r. przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  (Działanie 4.4).

Najnowsze

Świadczenie usługi wsparcia i utrzymania aplikacji mobiWsparcie UMCS.

PU/13-2022/SKN

Ogłoszony
05.07.2022
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

1000000940-2022/DZP-z

Ogłoszony
29.06.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku