Ostatnia aktualizacja
06.12.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa bezpiecznika do detektora

1000002710-2023/DZP-z

Ogłoszony
25.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę proszę przesłać do dnia 27.09.2023r. godz. 13:00

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004579-1-2023

Ogłoszony
04.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku