Ostatnia aktualizacja
27.05.2019

Zamówienia publiczne

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS

PU/14-2019/DOP-a

Ogłoszony
14.02.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków projektu  „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych” - akronim projektu REEPHOT” realizowanego w ramach Działania 4.1 Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych, umowa nr POIR.04.01.01-00-0040/17-00.

Najnowsze

Dostawa drona do UMCS

PU/29-2019/DOP-a

Ogłoszony
24.05.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Organizacja przeglądu filmów historycznych

PU/31-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.05.2019
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1420_2019_DOP_z

Ogłoszony
23.05.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku