Ostatnia aktualizacja
22.03.2019

Zamówienia publiczne

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS

PU/14-2019/DOP-a

Ogłoszony
14.02.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków projektu  „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych” - akronim projektu REEPHOT” realizowanego w ramach Działania 4.1 Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych, umowa nr POIR.04.01.01-00-0040/17-00.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

934_2019_DOP_z

Ogłoszony
22.03.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone