Ostatnia aktualizacja
17.08.2022

Zamówienia publiczne

Dostawa aparatury do elektroforezy

PU/29-2022/DZP-a

Ogłoszony
21.06.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem: Dostawa aparatury do elektroforezy" (PU/29-2022/DZP-a)

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000001104-2022/DZP-z

Ogłoszony
10.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet

PU/34-2022/DZP-a

Ogłoszony
09.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone