Ostatnia aktualizacja
06.07.2022

Zamówienia publiczne

Dostawa akcesoriów audiowizualnych

PU/17-2022/DZP-a

Ogłoszony
16.05.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem:Dostawa akcesoriów audiowizualnych" (PU/17-2022/DZP-a)

Najnowsze

Świadczenie usługi wsparcia i utrzymania aplikacji mobiWsparcie UMCS.

PU/13-2022/SKN

Ogłoszony
05.07.2022
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

1000000940-2022/DZP-z

Ogłoszony
29.06.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku