Ostatnia aktualizacja
28.03.2023

Zamówienia publiczne

Dostarczenie i instalacja terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczaniem płatności bezgotówkowych.

1/2021/KWESTURA

Ogłoszony
06.10.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy:

kwestura.sekretariat@mail.umcs.pl

w terminie do dnia 14.10.2021r. do godziny 12:00.