Ostatnia aktualizacja
06.07.2022

Zamówienia publiczne

Dostarczenie i instalacja terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczaniem płatności bezgotówkowych.

1/2021/KWESTURA

Ogłoszony
06.10.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy:

kwestura.sekretariat@mail.umcs.pl

w terminie do dnia 14.10.2021r. do godziny 12:00.

Najnowsze

Świadczenie usługi wsparcia i utrzymania aplikacji mobiWsparcie UMCS.

PU/13-2022/SKN

Ogłoszony
05.07.2022
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

1000000940-2022/DZP-z

Ogłoszony
29.06.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku