Ostatnia aktualizacja
30.11.2022

Zamówienia publiczne

Dostarczenie i instalacja terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczaniem płatności bezgotówkowych.

1/2021/KWESTURA

Ogłoszony
06.10.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy:

kwestura.sekretariat@mail.umcs.pl

w terminie do dnia 14.10.2021r. do godziny 12:00.

Najnowsze

Dostawa zestawu do analizy TLC

PU/57-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa mieszadeł magnetycznych

PU/55-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1890-2022/DZP-z

Ogłoszony
23.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku