Ostatnia aktualizacja
14.06.2024

Zamówienia publiczne

Dostarczenie i instalacja terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczaniem płatności bezgotówkowych.

1/2021/KWESTURA

Ogłoszony
06.10.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy:

kwestura.sekretariat@mail.umcs.pl

w terminie do dnia 14.10.2021r. do godziny 12:00.

Najnowsze

Dostawa materiałów laboratoryjnych

1000002982-2024/DZP-z

Ogłoszony
12.06.2024
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Naprawa spektrofotometru Cary 4000

PU/41-2024/DZP-a

Ogłoszony
12.06.2024
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000002976-2024/DZP-z

Ogłoszony
12.06.2024
Przedmiot
dostawy
Status
W toku