Ostatnia aktualizacja
11.08.2022

Zamówienia publiczne

„Montaż instalacji klimatyzacji w Sali 429 w budynku Dużej Chemii UMCS Lublin, 20-031 Lublin pl. M.Curie-Skłodowskiej 3.”

DTI-1000001029

Ogłoszony
01.07.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1)   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, pokój 901, w terminie do dnia 08.07.2022r. do godz. 9:00.

2)   Oferty zostaną otwarte w dniu: 08.07.2022r. o godz. 9:15 w pokoju 901, w siedzibie Zamawiającego.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000001104-2022/DZP-z

Ogłoszony
10.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa oprogramowania do projektowania etykiet

PU/34-2022/DZP-a

Ogłoszony
09.08.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone