Ostatnia aktualizacja
23.10.2020

Zamówienia publiczne

„Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu 210 w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie”

1000000148

Ogłoszony
08.07.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1)   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, pokój 901, w terminie do dnia 15.07.2020r. do godz. 09:00.

2)   Oferty zostaną otwarte w dniu: 15.05.2020r. o godz. 09:25 w pokoju 901, w siedzibie Zamawiającego.

Najnowsze

Dostawa środków ochrony osobistej do UMCS w Lublinie

2522-2020

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

2483_2020_DZP_z

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku