Zamówienia publiczne - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Zamówienia publiczne".

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych zdobyciem i ugruntowaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomiczno-finansowym.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy na stanowisku specjalisty/kierownika w Działach Zamówień Publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • pracy w instytucjach kontrolnych i audytowych zajmujących się weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych;
 • pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz u pozostałych zamawiających;
 • pracy na stanowiskach związanych w uczestnictwem w postępowaniu o zamówienie publiczne po stronie wykonawcy;
 • prawidłowego wykonywania zawodów prawniczych (m. in. radcy prawnego) w obszarze zamówień publicznych. 

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy! 

  Aktualności

  Data dodania
  29 czerwca 2022