Wystawa fotograficzna UMCS4ALL

W ramach obchodów 1. rocznicy powstania Welcome Center UMCS zapraszamy na wystawę portretów fotograficznych pod nazwą ,,UMCS4ALL'' przedstawiającą zagranicznych studentów studiujących na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wystawa znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS (parter) - ul. Idziego Radziszewskiego 11.

Jest otwarta dla zwiedzających od 19 maja do 1 czerwca.

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA w ramach programu Welcome to Poland (2020).

Koordynatorem projektu jest Pełnomocnika Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia – dr Ewelina Panas.

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    23 maja 2023