Jednostki i pracownicy - książka adresowa

lic. Maciej Cieciora

lic. Maciej Cieciora
Stanowisko
referent
Jednostki
BIURO PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH

Adres

Welcome Center, Idziego Radziszewskiego 11
20-001 Lublin

O sobie

Z zamiłowania i wykształcenia dziennikarz z dobrze ugruntowaną wiedzą - w tym zawodzie działam już od 8 lat. Polityka, stosunki międzynarodowe, procesy globalizacji nie są mi obce. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie współpracuję z Centrum Promocji UMCS, Pełnomocnikiem Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia, jestem radnym w Radzie Studentów Miasta Lublin, działam na rzecz społeczności akademickiej oraz współrealizuję projekty skierowane do studentów zagranicznych finansowane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 
Od marca 2022 roku pełnię funkcję Dyrektora Centrum Komunikacji
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dodatkowe aktywności:
  • Ekspert przy ocenie projektów w programie Dzielnice Kultury Miasta Lublin 2022
  • Ekspert przy ocenie projektów w programie Miasto Kultury 2022
Nagrody:
W 2021 roku za całokształt pracy na rzecz społeczności akademickiej Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mi nagrodę „Pro Juvenes” w kategorii „Student zaangażowany społecznie”.
 
Zainteresowania:
stosunki międzynarodowe, kultura studencka, umiędzynarodowienie kształcenia, sprawy studenckie