Jednostki i pracownicy - książka adresowa

lic. Maciej Cieciora

lic. Maciej Cieciora
Stanowisko
referent
Jednostki
BIURO PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH

Adres

Welcome Center, Idziego Radziszewskiego 11
20-001 Lublin

O sobie

Z zamiłowania i wykształcenia dziennikarz z dobrze ugruntowaną wiedzą - w tym zawodzie działam już od 8 lat. Polityka, stosunki międzynarodowe, procesy globalizacji nie są mi obce. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie współpracuję z Centrum Promocji UMCS, Pełnomocnikiem Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia, działam na rzecz społeczności akademickiej oraz współrealizuję projekty skierowane do studentów zagranicznych finansowane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 
Od stycznia 2023 pełnie funkcję Członka Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie oraz jestem Członkiem Rady Doradczej ESM.
Od grudnia 2021 jestem radnym Rady Studentów Miasta Lublin - obecnie pełnie funkcję Przewodniczącego.
 
Dodatkowe aktywności:
  • Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA 2022-2023.
  • Ekspert przy ocenie projektów w programie Dzielnice Kultury Miasta Lublin 2022-2023.
  • Ekspert przy ocenie projektów w programie Miasto Kultury 2022-2023.
  • W 2022 roku pełniłem funkcję Dyrektora Centrum Komunikacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrody:
W 2021 roku za całokształt pracy na rzecz społeczności akademickiej Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mi nagrodę „Pro Juvenes” w kategorii „Student zaangażowany społecznie”.
 
Zainteresowania:
stosunki międzynarodowe, kultura studencka, umiędzynarodowienie kształcenia, sprawy studenckie