Morning Show | GET TO KNOW UMCS | #1

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

Koordynatorem projektu jest Pełnomocnika Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia – dr Ewelina Panas.