Misja Tanzania

W dniach 16-24 lutego 2023 r. odbyła się misja promocyjno-informacyjna UMCS w Tanzanii, w ramach której przeprowadzono cykl spotkań i prezentacji na uniwersytetach tanzańskich, warsztaty z programowania oraz konkurs wiedzy o Polsce. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji programu Welcome to Poland (2020) finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejCelem misji było przedstawienie tanzańskim studentom oferty edukacyjnej UMCS w j. angielskim, oferty Szkół Doktorskich UMCS, możliwości w zakresie wymiany studentów i kadr naukowych. Prowadzone były rozmowy z władzami i pracownikami tanzańskich uczelni nt. współpracy w zakresie badań naukowych, wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych.

Spotkania odbyły się w College of Business Education (CBE) w Dar-es-Salaam, Dar es Salaam Institute of Technology (DIT), Jordan University College (JUCO) w Morogoro, Mzumbe University w Morogoro oraz Mkwawa University College of Education w Irindze (MUCE). Podczas spotkań, poza informacjami o UMCS, ofercie kształcenia i możliwościach współpracy, studenci mogli wysłuchać wykładów pracowników UMCS. Po każdej prezentacji i wykładzie odbywała się żywa dyskusja, wyjaśniano także wątpliwości dotyczące oferty studiów i warunków studiowania.

Odbyło się również spotkanie w Ambasadzie RP w Daar es Salam z Panem Ambasadorem Krzysztofem Buzalskim i Panią Konsul – Katarzyną Sobiecką.

W delegacji wzięli udział przedstawiciele UMCS: dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia, Robert Ainebyona – pracownik Biura Rekrutacji i Welcome Center UMCS, dr Konrad Czernichowski z Wydziału Ekonomicznego UMCS, dr. hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS – kierownik Katedry Nauroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej.

We wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 300 studentów, każda z uczelni otrzymała pakiet materiałów informacyjnych oraz materiały promocyjne. W każdym z ośrodków akademickich ustalono ramy możliwej współpracy, które znajdą odzwierciedlenie w odpowiednich umowach. Kolejnym krokiem będzie wspólne aplikowanie o granty badawcze i edukacyjne.

Pierwszym efektem spotkań będzie wizyta profesorów z Jordan University College z Morogoro, którzy poprowadzą w maju br. wykłady dla studentów UMCS. Podczas spotkania w College of Business Education w Dar-es-Salaam przekazano władzom uczelni podpisane przez Rektora UMCS memorandum of understanding (efekt wcześniejszych ustaleń korespondencyjnych). Efektem zaś wizyty na Dar es Salaam Institute of Technology jest porozumienie w zakresie odbywania stażu naukowego przez dr. Eliphasa Tongora z Computer Studies Department w Instytucie Informatyki UMCS.

Podczas spotkania w Ambasadzie RP rozmawiano o możliwości wsparcia przez Ambasadę współpracy pomiędzy UMCS, uczelniami tanzańskimi i innymi ośrodkami akademickimi z Afryki Wschodniej. Efektem rozmów jest wsparcie Ambasady RP podczas kolejnej wizyty przedstawicieli UMCS w Tanzanii, która została zaplanowana na początek czerwca br. oraz wsparcie w zakresie zainicjowania działań promocyjnych w Rwandzie.

Wyjazd został sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach realizacji projektu Welcome to Poland (2020) „Misja Tanzania – zespół działań i rozwiązań systemowych na rzecz wzmocnienia potencjału promocyjno-rekrutacyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Afryce Środkowo-Wschodniej” (umowa nr PPI/WTP/2020/1/00172/U/00001).