O nas

Welcome Center to miejsce pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli do Polski w celu pobierania nauki na największej uczelni we wschodniej Polsce. Mogą w nim zdobyć niezbędną wiedzę i narzędzia do pełnej integracji z akademicką społecznością UMCS i Lublina. 

Główne zadania:

  • Punkt kontaktowo-informacyjny dla zagranicznych studentów i gości
  • Zapewnienie pomocy i mentoringu studentom zagranicznym
  • Organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych
  • Wspieranie internacjonalizacji UMCS

Projekty realizowane przez Welcome Center UMCS finansowane są ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Welcome to Poland.

__________

ENG

The Welcome Center is a place of first contact for foreign students who came to Poland to study at the largest university in eastern Poland. They can obtain the necessary knowledge and tools for full integration with the academic community of UMCS and Lublin.

Main tasks:

  • Contact and information point for foreign students and visitors
  • Providing assistance and mentoring to foreign students
  • Organization of integration and educational events
  • Supporting the internationalization of UMCS

Projects implemented by the Welcome Center UMCS are funded by the National Agency for Academic Exchange (NAWA) within the Welcome to Poland programme.