Welcome Center UMCS

Welcome Center to miejsce pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli do Polski w celu pobierania nauki na największej uczelni we wschodniej Polsce. Mogą w nim zdobyć niezbędną wiedzę i narzędzia do pełnej integracji z akademicką społecznością UMCS i Lublina.

Welcome Center to miejsce pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli do Polski w celu pobierania nauki na największej uczelni we wschodniej Polsce. Mogą w nim zdobyć niezbędną wiedzę i narzędzia do pełnej integracji z akademicką społecznością UMCS i Lublina. 

Główne zadania:

  • Punkt kontaktowo-informacyjny dla zagranicznych studentów i gości
  • Zapewnienie pomocy i mentoringu studentom zagranicznym
  • Organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych
  • Wspieranie internacjonalizacji UMCS

Zespół Welcome Center tworzą:

dr Ewelina Panas - Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia

mgr. Robert Ainebyona 

lic. Maciej Cieciora

Projekty realizowane przez ośrodek finansowane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    7 lutego 2022