Walk&Talk - UMCS Campus Tour

W czwartek, 19 października 2022 r. dzięki podjętym działaniom przez Pełnomocnika Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia dr Ewelinę Panas oraz Welcome Center UMCS nasi zagraniczni studenci, którzy dopiero rozpoczynają kształcenie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej mieli okazję zwiedzić kampus uczelni. Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Walk&Talk - UMCS Campus Tour”.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania studentów przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej. Przewodnikami wycieczki dla nowych żaków byli: Maciej Cieciora oraz Robert Ainebyona z Welcome Center UMCS

Podczas zwiedzania studenci mieli okazję zapoznać się z historią uczelni, odwiedzić kluczowe miejsca na kampusie takie, jak: Welcome Center, Biuro ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych czy poznać lokalizację miejsca, w którym otrzymają pierwszą pomoc medyczną. Była to również okazja do poznania możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu naszej Alma Mater. 

Nowoprzybyli studenci rozpoczną kształcenie na anglojęzycznych studiach, m.in. International Relations, Tourism Management, Data Science, Business Analytics, Intercultural Communication, Chemistry, Medical Biology. 

Kierownikiem projektu jest dr Ewelina Panas - Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

Zobacz relacje video ze spaceru: https://www.facebook.com/welcomecenter.umcs/videos/528047732661363  

Walk&Talk - UMCS Campus Tour to kontynuacja zadania sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach projektu Welcome to UMCS - zintegrowanego zestawu działań i usprawnień instytucjonalnych ukierunkowanych na wzmocnienie efektywności UMCS w zakresie obsługi studentów, doktorantów i pracowników z zagranicy.

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    20 października 2022