EUniverCities Network Meeting Innsbruck

Przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Miasta Lublin w ubiegłym tygodniu uczestniczyli w spotkaniu sieci EUniverCities event w Innsbrucku.

Naszą uczelnię reprezentowali dr Ewelina Panas, Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia, Kavindi Jayawickreme z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Miasto Lublin reprezentowała Wiktoria Herun, kierownik Biura Wsparcia Akademickiego w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta.

Podczas trzydniowego wydarzenia podjęto temat "Zrównoważonego rozwoju miast" przez pryzmat współpracy miast i uczelni. Oprócz prezentacji lokalnych dobrych praktyk, dyskutowano między innymi na temat wyzwań i możliwości w różnych klastrach tematycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju miast.

Ze strony Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projekt koordynowany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej.

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    21 listopada 2022