Ważne terminy i opłaty

Ważne terminy

Rejestracja (wraz z podaniem tytułu wystąpienia)

15.04.2023

Wniesienie opłaty konferencyjnej

15.04.2023

Przesłanie tekstu do Annales UMCS sec H (Special Issue)

30.05.2023*

Przesłanie tekstu do JEM UE Katowice

30.06.2023*

Obrady

19-21.06.2023

  *dla publikacji w 2023 r. W pozostałych przypadkach 31.10.2023 r.

 

Opłaty

Opcja 1:

Opłata konferencyjna wynosi 1600 PLN i obejmuje:

- udział w obradach,

- materiały konferencyjne,

- wyżywienie (w tym przerwy kawowe i uroczystą kolację w dniu 20.06.)

- noclegi w trakcie trwania konferencji.

Opcja 2:

Opłata konferencyjna wynosi 1000 PLN i obejmuje:

- udział w obradach,

- materiały konferencyjne,

- wyżywienie (w tym przerwy kawowe i uroczystą kolację w dniu 20.06.)

opcja ta nie obejmuje noclegów

 

Konto do wniesienia opłaty konferencyjnej to:

mBank 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

W tytule przelewu: IBF23 Imię i Nazwisko uczestnika

Opłata za publikację jest pobierana odrębnie przez poszczególne czasopisma