Publikacje konferencyjne

Publikacje

W uzgodnieniu z redaktorami czasopism, artykuły zgłoszone na konferencję będą mogły zostać zgłoszone do publikacji w:

 

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA

(70 punktów wg wykazu czasopism za rok 2021). Czasopismo jest indeksowane w bazach: EBSCOhost, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, Index Copernicus, Google Scholar, BazEkon, BazHum.

Artykuły do Special Issue wyłącznie w języku angielskim zgodne z wytycznymi należy zgłaszać poprzez system obsługi publikacji, dostępny na stronie internetowej Annales UMCS https://journals.umcs.pl/h

Koszt publikacji 700 PLN (cena na dzień złożenia artykułu), płatny po pozytywnych recenzjach na konto:
mBank 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

W tytule przelewu: IBF23 Annales H Imię i Nazwisko 

Więcej informacji, w szczególności wzór formatki znajdują się pod adresem: https://journals.umcs.pl/h/about

 

 Journal of Economics and Management, Journal of the University of Economics in Katowice

(40 pkt wg wykazu czasopism za 2021 r.). 

Czasopismo jest indeksowane w bazach DOAJ, EBSCOhost, ERIH PLUS, ProQuest, BazEkon, CEJSH, Google Scholar.

Artykuły wyłącznie w języku angielskim należy zgłaszać poprzez system obsługi publikacji dostępny na stronie internetowej wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Publikacja jest nieodpłatna, koszt publikacji ujęty w opłacie konferencyjnej.

Więcej informacji, w szczególności wzór formatki znajduje się pod adresem: 

https://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/for-authors.html

 

 

ARGUMENTA OECONOMICA

(70 punktów wg wykazu czasopism za rok 2021). Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: SCOPUS i Copernicus. IF=0.517, SJR: Q4 - 0.17

Artykuły należy zgłaszać poprzez system obsługi publikacji, dostępny na stronie Internetowej  https://review.ue.wroc.pl/

Koszt publikacji 800 PLN + VAT (23%), płatny po pozytywnych recenzjach

Więcej informacji, w szczególności wzór formatki znajdują się pod adresem: https://argumentaoeconomica.ue.wroc.pl/

 

 

EKONOMISTA

Ekonomista to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (40 punktów wg wykazu czasopism za rok 2021). 

Artykuły należy zgłaszać poprzez system obsługi publikacji, dostępny na stronie Internetowej  https://www.editorialsystem.com/ekon/

Więcej informacji, w szczególności wzór formatki znajdują się pod adresem: https://ekonomista.pte.pl/

 

UWAGA!!! Ostateczną decyzję o publikacji w wybranym czasopiśmie podejmuje Rada Programowa Konferencji