Program Konferencji

Program Konferencji*

19.06.2023 poniedziałek

19:00 - 21:00 - kolacja w hotelu (casual)

20.06.2023 wtorek

8:30 - 9:00 rejestracja uczestników (EcoTech)

9:00 – 9:30 – uroczyste otwarcie Konferencji (EcoTech)

9:30 - 11:00 – Sesja plenarna (EcoTech)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Irena Pyka

 1. prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Kryptoaktywa a zrównoważony rozwój
 2. prof. dr hab. dr h.c. mult. Krzysztof Jajuga, UE we Wrocławiu, Ryzyko modelu robodoradztwa przeznaczonego dla indywidualnego inwestora.
 3. prof. dr hab. Janina Harasim, UE w Katowicach, Digitalizacja a zmiany strukturalne na rynku płatności detalicznych.
 4. dr Michał Szymański, Polski Standard Płatności, BLIK jako przykład udanej dyfuzji innowacji płatniczej
 5. dr Mariusz Zygierewicz, ZBP, Wyzwania dla banków w zarządzaniu ryzykiem w warunkach wyższych stóp procentowych

 11:00 - 11:30 – Przerwa kawowa (EcoTech)

11:30 - 13:00 – Sesje równoległe 2 i 3 (EcoTech)

 Sesja 2 Przewodniczący: dr hab. Andrzej Cwynar, prof. ucz.

 1. prof.dr hab. Irena Pyka, UE Katowice, Sofistyka w koncepcji niezależności polityki monetarnej banków centralnych
 2. dr hab. Piotr Łasak, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński, Oddziaływanie technologii cyfrowych na przekształcenia  ładu korporacyjnego w sektorze bankowym
 3. dr hab. Paweł Marszałek , prof. UE Poznań, Funkcje pieniądza w gospodarce 4.0
 4. dr Katarzyna Schmidt-Jessa, UE Poznań, Bank centralny w gospodarce 4.0
 5. mgr Filip Kliber, UE w Poznaniu, Waluty cyfrowe przedsiębiorstw Tech Big - system free banking dla gospodarki 4.0
 6. dr Dominika Kordela, Uniwersytet Szczeciński, dr hab. Mariusz Kicia, UMCS, Greenhorns or old stagers – is equity crowdfunding in Poland inclusive?
 7. mgr Mateusz Muszyński, UE Katowice, Instrumenty zielonego finansowania w procesie kształtowania kapitału instytucji bankowych w Polsce.

 Sesja 3 Przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Filipiak

 1. dr Anna Warchlewska, UE Poznań, Zachowania finansowe konsumentów - determinanty i współczesne trendy
 2. dr Agnieszka Huterska , UMK w Toruniu, Wpływ pandemii Covid-19 na korzystanie z e-commerce przez konsumentów w Polsce
 3. dr Dariusz Piotrowski, UMK w Toruniu, Wyjaśnialna sztuczna inteligencja - perspektywa klienta banku
 4. dr Anna Iwona Piotrowska, UMK w Toruniu, Nadawanie czatbotom cech ludzkich a oczekiwania konsumentów
 5. dr Dariusz Piotrowski, dr Anna Iwona Piotrowska, UMK w Toruniu, dr Witold Gradoń, dr Łukasz Szewczyk, UE Katowice Determinanty zaufania do podmiotów z sektora FinTech
 6. mgr Dawid Banaś, UE Poznań, Zalety cloud computing przy wdrażaniu RegTechu w bankowości

13:00 - 14:00 – Lunch (EcoTech)

15:30 – 19:00 – Atrakcja turystyczna

20:00 – 23:00 Uroczysta kolacja (w hotelu)

21.06.2023 środa

10:00 – 11:30 – Sesje równoległe 4 i 5 (EcoTech)

 

Sesja 4 Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Różański

 1. dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. ucz., dr Marek Szturo, UWM w Olsztynie, Złoto jako inwestycja w kontekście pozostałych surowców
 2. dr hab. Renata Karkowska, prof. UW, dr Szczepan Urjasz, Uniwersytet Warszawski, Efekt spillover na indeksach giełdowych akcji ESG w okresach niestabilności rynkowych
 3. dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE, dr inż. Krzysztof Podgórski, UE w Katowicach, Ograniczenia metody VaR w warunkach ekstremalnych
 4. dr Krzysztof Świeszczak, Uniwersytet Łódzki, Kryptowaluty jako waluta przyszłości - perspektywa studentów Uniwersytetu Łódzkiego
 5. dr Anna Rutkowska-Ziarko, UWM w Olsztynie, Rynkowe i księgowe miary ryzyka w ujęciu dolnym i symetrycznym
 6. dr Anna Pyka, dr Janusz Cichy, UE w Katowicach, Zastosowanie obligacji przychodowych do finansowania zadań społecznych z wykorzystaniem mechanizmu obligacji społecznych

Sesja 5 Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Kopiński

 1. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska Uniwersytet Gdański, Społeczna odpowiedzialność w Japonii w okresie Yamato
 2. dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ , Uniwersytet Łódzki, Odwrócony transfer wiedzy w zarządzaniu innowacyjnością i wzrostem przedsiębiorstwa
 3. dr Dorota Podedworna-Tarnowska, SGH w Warszawie, Listing Switch on the Warsaw Stock Exchange: Raising Capital and the Financial Leverage
 4. dr inż.   Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instrumenty finansowe UE a zasilanie rolnictwa w kapitał zewnętrzny
 5. dr Piotr Zasępa, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie  Problemy rynku IPO a dezinwestycja funduszy private equity i venture capital w Polsce
 6. mgr Agnieszka Gryglicka, UMCS, Fundacja rodzinna jako instrument ochrony majątku firm rodzinnych

11:30 – 12:00 - Przerwa kawowa (EcoTech)

12:00 - 13:30 – Sesja plenarna i zakończenie konferencji (EcoTech)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Janina Harasim

 1. dr hab. Katarzyna Boratyńska, prof. ucz., SGGW w Warszawie, Determinants of financial innovations development: a human advisor and a Robo-advisor perspectives
 2. dr hab. Jakub Górka, Uniwersytet Warszawski, Applying Occam’s razor to electronic money
 3. Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Bank BPS, Oddziaływanie innowacji na rentowność w grupach strategicznych sektora polskich banków spółdzielczych
 4. dr Dorota Starzyńska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Bankowość mobilna w Polsce - stan obecny i perspektywy
 5. Krzysztof Ostafiński   Dyrektor Programu Edukacyjnego NZB, Ewolucja czy rewolucja? – rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej.

 13:30 - 14:30 – Lunch (EcoTech)

 *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie