Rada Programowa i Komitet Organizacyjny

Rada Programowa

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS - Przewodniczący

Prof. dr hab. Janina Harasim – UE Katowice - Wiceprzewodnicząca

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski - SGH

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska - SGH

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska - Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Irena Pyka - UE Katowice

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - WSB Poznań

Prof. dr hab. Jerzy Różański - Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS - PTE Oddział w Lublinie

Dr hab. Katarzyna Kochaniak, prof. UEK - UE Kraków

Dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP - UE Poznań

Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Beata Świecka, prof. US - Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS - UMCS

Dr hab. Mariusz Kicia - UMCS

 

Komitet Organizacyjny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Anna Korzeniowska – Przewodnicząca

Dr Ada Domańska

Dr Wojciech Misterek

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Anna Pyka

Dr Janusz Cichy

Dr Witold Gradoń