Kontakt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Ekonomiczny

Instytut Ekonomii i Finansów

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

email: kontakt.ifb@mail.umcs.pl