Uniwersytet III Wieku w Końskowoli

Uniwersytet III Wieku w Końskowoli został powołany w 2014 r. Jego celem jest realizacja programów edukacyjno-aktywizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji oraz włączania osób starszych w życie publiczne i obywatelskie społeczności lokalnej.

Słuchacze UTW w Końskowoli mogą korzystać z zajęć z różnych dziedzin nauki, a w szczególności z zakresu kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych, prawniczych, nauk humanistycznych oraz profilaktyki zdrowia.

Patronem naukowym UTW w Końskowoli jest Uniwersystet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, inspirujący działania na rzecz ludzi starszych, zapewniający m.in. doradztwo w doborze tematyki zajęć i wykładowców.

Zajęcia odbywają się:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Lubelska 93
24-130 Końskowola
tel./fax: 81 88 16 269
e-mail: gok_konskowola@post.pl