Uczestnicy projektu


UCZESTNICY PROJEKTU LUBELSKA BIBLIOTEKA STAROPOLSKA. SERIES NOVA

PROF. DR HAB. DARIUSZ PAWEŁ CHEMPEREK - KIEROWNIK PROJEKTU, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej

PROF. DR HAB. ELWIRA JOANNA BUSZEWICZ, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Literatury Staropolskiej

DR HAB. RADOSŁAW GRZEŚKOWIAK, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej

DR HAB. MIECZYSŁAW JACEK MEJOR, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich

DR HAB. JOLANTA SYLWIA GWIOŹDZIK, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej

DR MAŁGORZATA MIESZEK, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych

DR HAB. ANNA NOWICKA-STRUSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej

DR TOMASZ PIOTR LAWENDA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej

MGR GRAŻYNA ŁABĘCKA-JÓŹWIAKOWSKA, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich

DR ROBERT JAN SAWA, tłumacz

Współpraca:
DR EWA ZIELIŃSKA, MGR ILONA GUMOWSKA-GROCHOT, MGR ELŻBIETA BŁAZIŃSKA-STEFANIAK