Bibliografia badań nad Lubelszczyzną epoki staropolskiej

W sprawie prac i informacji o Bibliografii badań nad Lubelszczyzną epoki staropolskiej prosimy o kontakt z dr hab. Anną Nowicką-Struską (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Historii Literatury Polskiej anna.struska@umcs.pl, tel. 81 537 51 90).