Kontakt

 

 

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Dariusz Chemperek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Filologii Polskiej
Katedra Historii Literatury Polskiej
dariusz.chemperek@umcs.pl
tel. 81 537 51 90

Redaktor strony internetowej:

dr hab. Anna Nowicka-Struska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Filologii Polskiej
Katedra Historii Literatury Polskiej
anna.struska@umcs.pl
tel. 81 537 51 90

Adres strony:
www.lbs.umcs.pl