Aktualności

1 marca 2018 roku

 

 

Zespół Lubelskiej Biblioteki Staropolskiej z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2018 roku zginął tragicznie Przyjaciel i Kolega dr Robert Jan Sawa, tłumacz, filolog, humanista, znawca literatury wczesnonowożytnej, członek projektu Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova.


12 lutego 2018 roku

 

 

 

Informujemy o uruchomieniu strony internetowej projektu "Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova".
„Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova”. Edycja krytyczna tekstów staropolskich - kontynuacja serii wydawniczej to projekt realizowany w latach 2017-2022, finansowany w ramach modułu DZIEDZICTWO NARODOWE Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (11H 16 0082 84). Zespołem projektu kieruje prof. dr hab. Dariusz Chemperek z Zakładu Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Strona znajduje się w serwisie UMCS pod adresem www.lbs.umcs.pl.