Lubelska Biblioteka Staropolska (seria 2004-2015)

 

tom 1
Żale nagrobne na śmierć Jana Kochanowskiego w Lublinie 22 sierpnia 1584 roku
przez Sebastiana Klonowica, Andrzeja Trzecieskiego i innych autorów napisane i w 1585 roku razem wydane

wprowadzenie i opracowanie Ryszard Montusiewicz
Lublin 2004


 

tom 2
Hymny na święta Panny Najświętszej Piotra Cieklińskiego w Zamościu roku 1600
wprowadzenie i opracowanie Ryszard Montusiewicz
Lublin 2005


 

tom 3
Jakub Lubelczyk
Pieśni, psalmy i wiersze polskie
wprowadzenie i opracowanie Katarzyna Meller
Lublin 2007


 

tom 4
Bonawentura Czarliński, Stefan Giżycki
Książę Janusz Wiśniowiecki (1598-1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych
wprowadzenie i opracowanie Michał Kuran
Lublin 2007


 

tom 5
Samuel Twardowski
Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640
wprowadzenie i opracowanie Sławomir Baczewski
Lublin 2007


 

tom 6
Bembus Mateusz
Kometa, to jest pogróżki z nieba na postrach, przestrogę i upomnienie ludzkie
wprowadzenie i opracowanie Sławomir Baczewski
przy współudziale Anny Nowickiej-Struskiej
Lublin 2009


 

tom 7
Jakub Lubelczyk
Wirydarz krześcijański pięknie przyprawiony... Apoteka Ducha Świętego
wprowadzenie i opracowanie Katarzyna Meller
Lublin 2009


 

tom 8
Andrzej Kochanowski
Kazania lubelskie
wprowadzenie i opracowanie Anna Nowicka-Struska
Lublin 2010


 

tom 9
Jan Stanisław Jabłonowski
Ezop nowy polski, to jest życie Ezopa, filozofa frygijskiego...
opracowanie Sławomir Baczewski
Lublin 2013


 

tom 10
Paweł Ruszel
Fawor niebieski podczas szczęśliwej elekcyjej na Królestwo Polskie Pana Naszego Miłościwego Jana Kazimierza [...] pokazany...
opracowanie Anna Nowicka-Struska
Lublin 2013


 

tom 11
Józef Bartłomiej Zimorowic
Iesus, Maria, Ioseph trisagii et trismegisti humanae Protopatroni [...] hymnis XXVII celebrati
Jezus, Maria, Józef po trzykroć święci i po trzykroć wielcy, pierwsi Patroni zbawienia ludzkiego [...] w XXVII hymnach uczczeni
oprac. Tomasz Lawenda przy współudziale Roberta Sawy
przekład Robert Sawa
Lublin 2013


 

tom 12
Paweł Milejewski
Psalmy Dawidowe na modlitwy chrześcijańskie przełożone.
Przydana jest k temu rozmowa o modlitwie i modlitwy ludzi świętych z Biblijej wybrane

opracowanie Katarzyna Meller
Lublin 2014


 

tom 13
Józef Wereszczyński
Gościniec pewny niepomiernym moczygębom a omierzłym wydmikuflom świata tego do prawdziwego obaczenia
a zbytków swych pohamowania z Pisma Świętego i z rozmaitych autorów zebrany i wydany

opracowanie Anna Sitkowa
Lublin 2014


 

tom 14
Jan Libicki
Horatius Flaccus
opracowanie Jacek Wójcicki
Lublin 2015