Związek Uczelni Lubelskich coraz większy!

23 czerwca do Związku Uczelni Lubelskich przystąpił Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Uroczystości towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem m.in. prof. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS.

Związek Uczelni Lubelskich powstał 18 grudnia 2017 r. na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej. Ma przede wszystkim wspierać realizację wspólnych zadań – w tym badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, centrów badawczych, laboratoriów, upowszechniania osiągnięć w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki, jak również działań na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

    Polecamy

    Data dodania
    24 czerwca 2021