Współpraca między UMCS, Gminą Lublin i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym

Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w Lublinie, w tym wzajemna pomoc w promocji start-upów oraz spin-offów, a także wykorzystanie potencjału i infrastruktury Centrum ECOTECH-COMPLEX - to główne cele współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Gminą Lublin i Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której częścią jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Park działa już od 27 lat i ma status jednostki naukowej. Jego misją jest komercjalizacja wiedzy i technologii, zwłaszcza w dziedzinie chemii, fizyki, biotechnologii i IT.

List intencyjny w sprawie wspólnych projektów naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych i społecznych jak również dotyczący nowych technologii, badań i rozwoju został podpisany 9 lutego w Centrum ECOTECH-COMPLEX.

Fot. B. Proll

    Polecamy

    Data dodania
    10 lutego 2022