Wiceminister Michał Dworczyk o wojskowym szkoleniu studentów

O przywracanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowym programie ochotniczego wojskowego szkolenia studentów mówił wiceminister Michał Dworczyk, który 25 października br. przyjechał na Wydział Politologii UMCS. Studentom przedstawił szczegóły programu. Cześć teoretyczna szkolenia będzie się odbywać na uczelniach w trakcie roku akademickiego, zaś praktyczna realizowana będzie w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Wydział Politologii UMCS od kilku lat kształci studentów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Wizyta wiceministra MON na UMCS związana była z przystąpieniem uczelni do ogólnopolskiego pilotażowego programu Legia Akademicka, którego celem jest ochotnicze, wojskowe szkolenie studentów. 

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    30 października 2017