W rocznicę wyprawy na Spitsbergen

Już po raz 36 naukowcy i specjaliści od badań polarnych spotkali się w ramach sympozjum polarnego. Po raz 4 miejscem obrad był Lublin. Tegoroczne spotkanie, odbywające się w dniach 8 - 11 czerwca br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS miało szczególny charakter. Poświęcone było bowiem przypadającej w 2016 roku trzydziestej rocznicy pierwszej lubelskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen.

Stało się także doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz prezentacji najnowszych badań polarnych.

Sympozjum zostało objęte patronatem honorowym przez dra Krzysztofa Żuka - prezydenta Lublina, Sławomira Sosnowskiego -marszałka województwa lubelskiego oraz prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS.

 

Zdjęcie powyżej: Bartosz Proll.

 

    Polecamy