UMCS w Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich ATHENA

UMCS dołączył do prestiżowego grona uczelni, wchodzących w skład konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA. Działa ono na zasadzie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego regionów Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą, realizując zadania na rzecz studentów, naukowców oraz społeczeństwa. Wśród polskich uczelni, UMCS jest jedenastą jednostką zrzeszoną w tego typu konsorcjum. Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.

Współpraca z ośmioma uniwersytetami z całej Europy to szereg możliwości dla studentów, takich jak odbywanie studiów czy staży na uczelniach za granicą. Dla nauczycieli akademickich zaś to możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami, staże naukowe i wizyty studyjne. Dla całej uczelni – to szansa na rozwój umiędzynarodowienia kształcenia, badań, transferu wiedzy i technologii.

    Polecamy

    Data dodania
    8 lipca 2022