UMCS podpisuje porozumienie z Włodawą

Wspólne projekty edukacyjne, przedsięwzięcia naukowo-badawcze a także inicjatywy kulturalne i turystyczne – to główne cele umowy o współpracy między UMCS-em a Włodawą. Porozumienie zostało zawarte 23 września br. w Urzędzie Miasta we Włodawie. Obu stronom zależy na realnej współpracy. W położonej na wschodnich peryferiach Polski gminie Włodawie przez wieki stykały się trzy różne wyznania, kultury i światy – żydowski, prawosławny i chrześcijański. Do dziś wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter Włodawy kształtuje życie kulturalne tego miasta i regionu. Historia i tradycja przenikają się tu z nowoczesnością. We Włodawie zrewitalizowano centrum miasta, władze myślą o kolejnej dużej inwestycji – budowie Centrum Dydaktyczno-Przyrodniczego.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział przedstawiciele władz uczelnI i miasta, dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów i pracownicy UMCS a także reprezentanci wielu instytucji i stowarzyszeń lokalnych. Delegacja z UMCS, goszcząca we Włodawie przy okazji Festiwalu Trzech Kultur mogła zwiedzić zrewitalizowany rynek oraz najważniejsze zabytki miasta, m.in. kościół św. Ludwika i klasztor Paulinów wraz z podziemiami czy cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    4 października 2022