UMCS, PL i UP razem!

To duża szansa dla środowiska akademickiego Lublina i świetny przykład współpracy – tak Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier Jarosław Gowin mówił o powołaniu Związku Uczelni Lubelskich. Tworzą go: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Minister podpisał zgodę na powołanie Związku 18 grudnia br. w ECOTECH-COMPLEX.

Uczelnie tworzące związek zachowują niezależność, ale mają wspólnie starać się o lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Współpraca dotyczyć ma między innymi kształcenia, komercjalizacji badań, monitorowania ścieżek zawodowych absolwentów i działalności biur karier, a także wsparcia w zakresie komercjalizacji badań.

Fot. B. Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    21 grudnia 2017