Sympozjum legislacyjne „Procedury prawodawcze - znaczenie, zmiany i wyzwania"

W dniach 30-31 maja w Lublinie odbyło się sympozjum legislacyjne - ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Procedury prawodawcze - znaczenie, zmiany i wyzwania". Uroczyste otwarcie odbyło się w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W konferencji wzięli udział teoretycy i praktycy prawa - w szczególności legislatorzy, których doświadczenie najlepiej pozwoliło wykazać, jak ważna jest procedura prawodawcza w osiągnięciu wysokiej jakości prawa.

W obradach uczestniczyli: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, reprezentanci samorządów prawniczych a także badacze z wielu ośrodków akademickich.

Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem UMCS. 

TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Fot. B. Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    21 czerwca 2022