Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka - rozdane!

Pokaz mody, nowy miejski mural, warsztaty związane z kulturą ukraińską czy spektakl inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. To tylko niektóre projekty, które w tym roku dostały dofinansowanie w ramach drugiej edycji Stypendiów Kulturalnych Bogdanki w Chatce Żaka. Tegoroczny budżet wynosił 100 000 zł. Oficjalne wręczenie stypendiów odbyło się 6 lipca w Chatce Żaka.

Program stypendialny dla młodych artystów „Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka” jest elementem Polityki Zaangażowania Społecznego LWB i realizowany jest razem z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 56 projektów, spośród których komisja konkursowa wybrała 20. 15 z nich dostało dofinansowanie w kategoriach: film, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr, a pozostałe 5 - z zakresu upowszechniania kultury. Uroczystość wręczenia stypendiów uświetnili artyści z zespołu FRUSTRA – laureaci I edycji programu.

Fot. Arkadiusz Zawadzki.

    Polecamy

    Data dodania
    21 lipca 2022