Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina

Samorządowym tradycjom siedemsetletniego Lublina poświęcona była konferencja, która odbyła się w dniach 10-11 października br. w Trybunale Koronnym. Samorząd terytorialny odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw i państw: to nie tylko zarządzanie miastem, dostarczanie usług - to przede wszystkim ludzie, którzy mają pomysł na jego rozwój i kształtowanie specyfiki, tożsamości czy kierunków rozwoju.

Uczestnicy konferencji rozmawiali zarówno o historycznych tradycjach samorządowych, jak i o dokonaniach włodarzy miasta z okresu transformacji ustrojowej Polski. Ważnym punktem była debata pt. „Sukcesy i porażki samorządowego Lublina - samorząd w ocenie Prezydentów Miasta i Przewodniczących Rady Miasta Lublin”.

Konferencja została zorganizowana przez Wydziały Politologii i Humanistyczny UMCS we współpracy z Prezydentem Miasta Lublin.

O roli i znaczeniu samorządu mówi Rektor UMCS i jednocześnie Kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

    Polecamy

    Data dodania
    12 października 2017